Jump to main content

Vallø Båtforening - ny brygge

Leveranse av Ørsta Futura™ flytebrygger i betong, utriggere og fortøyningsbommer. Gangbare utriggere er levert med furudekke. Av tilleggsutstyr er det levert blant annet vannpost, strømsøyle Alfa-II, redningsstige og fendring.

Gangbar utrigger - Ørsta Futura™

Bilde: Ørsta Futura utriggere og bommer i anlegget til Vallø Båtforening.