Jump to main content

«Grønn» desinfisering av båter – med brygger fra Vik Ørsta AS

Vik Ørsta AS avdeling Marina har levert og montert den flytende konstruksjonen i begge anleggene til Defloat AS i Drevika Ålesund og i Kjerringvågen på Hitra.

Defloat AS desinfiserer båter for å hindre smitte i havnæringen. Dette gjør de ved hjelp  av ozon, som i konsentrert form er mer effektivt enn tradisjonelle miljøskadelige midler brukt i næringen. Det som er så flott med denne løsningen er at det ikke forekommer utslipp fra anleggene slik det er på tradisjonell behandling av fartøy.

Anlegget i Drevika ble levert i 2017 og består av flytebrygger i betong og landgang levert med sklisikkert, snøfritt gitterristdekke. I tillegg det levert tilleggsutstyr som fortøyningspullerter og redningsstiger.

I Kjerringvågen på Hitra var det behov for en litt annen løsning så her er det levert flytebrygger i betong og flytebrygger i stål. Stålbrygger og  landgangen er levert med sklisikkert, snøfritt gitterristdekke. Av tilleggsutstyr er det levert fortøyningspullerter og redningsstiger. Anlegget ble levert i 2018.

Bilde: Defloat AS sitt anlegg i Drevika i Ålesund, med flytebrygger fra Vik Ørsta AS.

Bilde: Defloat AS sitt anlegg i Kjerringvågen på Hitra, med flytebrygger fra Vik Ørsta AS.