Jump to main content

Berlevåg Havn KF

Levert i 2016 til liggehavna i Berlevåg for fiskeriflåten: 122 m Ørsta Futura™ flytebrygger i betong med Classic utriggere og fortøyningsbommer. Gangbare utriggere er levert med sklisikkert, snøfritt gitterristdekke. I tillegg er det levert 20,4 m Ørsta Futura™ flytekai i betong med dekkfendring og kaifrontlist. Landgangene er 16x1,5 m levert med sklisikkert, snøfritt gitterristdekke, godkjent for 200kg/ kvm. Det er påmontert sikkerhetsnett på rekkverk på landganger. Av tilleggsutstyr er det levert lysmaster, kraftige fortøyningspullerter, strømsøyler av typen ALFA II IPX6, sikkerhetsleidere og fendring.