Jump to main content

Leveringsbetingelser

Leveringstider

Normal leveringstid på lagerførte artikler vil være inntil 10 dager. På artikler som ikke er lagerførte, vil normal leveringstid være ca. 4 arbeidsuker.

Salgsbetingelser

Prisene er gitt ekskl. mva. 
Ved ekspressendinger og postpakker blir frakt påført faktura.
Betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager.
Øvrige betingelser i henhold til NL 09.
På alle våre sendinger er mottaker ansvarlig for lossing. 
Utvekslingsemballasje faktureres etter gjeldende satser: 0,9% av netto ordreverdi.

Returbetingelser

Retur av varer skal på forhånd avtales skriftlig med selger. All retur skal være merket med den saksbehandler hos 
Vik Ørsta som returen er avtalt med. 
Returvarer skal være pakket i originalemballasje og tydelig merket med ordre-, faktura- eller pakkseddelnummer.
Varmforsinkede produkter som er lagerført hos Vik Ørsta kan returneres dersom varen er i fullgod stand og salgbar. Returen krediteres med 80 % av fakturert pris. 
Produkter som er pulverlakkert i en standard RAL-farge, og i utgangspunktet lagerført hos Vik Ørsta, kan returneres dersom varen er i fullgod stand og salgbar. Returen krediteres med 70 % av fakturert pris. 
Dersom ordre-, faktura- eller pakkseddelnummer ikke er kjent og/eller emballasjen er brutt, kan returen aksepteres etter avtale med selger. Returen krediteres da med 50 % av nettopris. Fraktkostnadene dekkes av kunde.
Vik Ørsta forbeholder seg retten til kun å kreditere varer som er i fullgod stand og salgbar. Spesialprodukter og produkter som ikke er lagerført av Vik Ørsta, krediteres ikke.
Frist for retur av varer er innen 6 mnd. fra fakturadato. Feilleveringer fra Vik Ørsta krediteres 100 % i henhold til fakturert pris, og fraktkostnadene dekkes av Vik Ørsta.