Jump to main content

CE-merking

Vik Ørsta AS er godkjent og innehar sertifikatene NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 14001:2004 for produksjon/levering av produkter og tjenester innen bearbeiding og overflatebehandling av metallprodukter.

Våre lysmaster er produsert og dimensjonert iht. kravene i NS-EN 40 – Lysmaster. For Norge er alle dimensjonerende vindlaster hentet fra nasjonalt bilag i NS-EN 1991-1-4 Eurokode 1. Lysmaster for eksport blir dimensjonert på tilsvarende måte som lysmaster til det norske markedet, men med det spesifikke land sin vindstandard. Alt iht. EN 40 – Lysmaster.

Ettergivende lysmaster er i tillegg fullskalatestet og godkjent iht. NS-EN 12767 - Ettergivende konstruksjoner for trafikksikkerhetsutstyr. Når det gjelder ettergivende lysmaster som er godkjent i produktfamilie gjør vi oppmerksom på at NS-EN 12767 gir mulighet – under visse betingelser – til å øke maks høyde på master noe. Se utdrag fra standarden her:

5.5.2 Product families,
In the particular case of lighting columns, the NE, LE or HE product family may include columns larger than the largest tested item, if the bending moment capacity at ground level is no greater than that of the largest tested column, and neither the mass or length of the larger columns are more than 1,1 times the mass and length of the largest tested column.

Våre stålplatefundamenter(Ørstafundamenter) er produsert iht. NS-EN 1090 – Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumskonstruksjoner. I henhold til dette er alle lysmaster og Ørstafundamenter levert av Vik Ørsta AS CE-merket.

Alle lysmaster er merket med innsveist metallskilt som har følgende informasjon:

  • 7 første siffer - artikkelnummer
  • 6 neste siffer - produksjonsordrenummer
  • 2 neste siffer - produksjonsår

Skiltplassering i master:

  • Bunnseksjoner - på bakvegg i lukeåpning
  • Mellom- og toppseksjoner - på nedre del av nedstikk som skal ned i bunnseksjon.