Jump to main content

Fundament

Fundamentprogrammet vårt omfatter fundamenter til lysmaster med fotplate, lysmaster for nedstikk og ettergivende lysmaster. Alle fundamentene er dimensjonert og tilpasset våre lysmaster. Ørstafundamenter, våre stålplatefundament, er produsert iht. NS-EN 1090, leveres CE-merket og oppfyller kravene i Statens Vegvesens sin håndbok R310 punkt 5.3.6. 

Ørstafundamentene er Combi Coat® behandlet med varmforsinking og to lag pulverlakk for best mulig korrosjonsvern. Langtidstester viser at denne kombinasjonen av varmforsinking, sinkfosfatering, epoxylakk og polyesterlakk gir betydelig økt levetid.

Ørstafundamentene er konstruert på en slik måte at de har lav vekt for enkel montering og samtidig har kapasitet til å tåle de kreftene som vil virke fra lysmastene. Fundamentene har utskiftbare bolter i toppen, noe som gjør at lysmasten enkelt kan justeres ved behov. Den lave vekten gir lave håndterings- og fraktkostnader.

Se monteringsanvisning for Ørstafundamenter og teknisk informasjon for mer utfyllende informasjon.