Jump to main content

Fin- Bolt™ M20 og M22

Fin-Bolt™ er spesielt utviklet for å løse problem med vannlekkasje i borehull. Fin-Bolt™ er en kombinasjonsbolt, som sørger for både arbeidssikring og permanent sikring. Egenskapene er identiske med CT-Bolt, men i tillegg er Fin-Bolten utviklet for å hindre vannlekkasje. Dei to boltetypene utfyller kvarandre på ein god måte.

Fin-bolt™ M20 og M22

Dimensjon Vekt 100 bolter (kg)  Artikkelnr 
M20 x 3000mm  983 1420305C
M20 x 4000mm 1 222  1420405C
M22 x 3000mm 1 135 1422305C
M22 x 4000mm 1 495 1422405C

Skive for Fin-Bolt™ M20 og M22

Skive for Fin-bolt
Dimensjon Vekt 100 skiver (kg)  Artikkelnr 
150 x 150 x 5mm  93 1509150C
200 x 170 x 5 mm 117 1508200C