Jump to main content

Ledige stillinger

Sveisarar til mekanisk avdeling

Mekanisk avdeling i Ørsta søkjer etter kandidatar som har erfaring med sveising av svart stål og å lese produksjonsteikningar.

I hovudsak er arbeidsoppgåvene MIG-sveising, truckkøyring og rapportering av oppgåver i internt datasystem. Stillingane krev god teknisk og praktisk innsikt, samt evne til å arbeide både sjølvstendig og i team. Skiftarbeid må påreknast.

Spørsmål om stillingane kan rettast til arbeidsleiarane Kjell Foldal tlf. 410 91 566 og Torbjørn Follestad tlf. 909 07 329.


Skriftleg søknad og CV sendast til ahk@vikorsta.no innan 31. januar 2018.

Vi tar gjerne i mot generelle åpne søknader.
Søknad og CV sendes til personalsjef Ann Helen Krøvel: ahk@vikorsta.no