Jump to main content

HMS, kvalitet og ytre miljø

HMS politikk

Vik Ørsta skal være en sikker arbeidsplass der alle ansatte er trygge på at de kommer hjem fra arbeid i god behold. Ansatte skal bli sett når de er tilstede og savnet når de er borte. 

Kvalitetspolitikk

Med kunden i fokus skal Vik Ørsta være best på marked, produkt og tjenesteutvikling for å oppnå lønnsom vekst. I vår organisasjon skal det være målrettet og systematisk kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring. 

Miljøpolitikk

Vik Ørsta skal drive sin vikrsomhet på en slik måte at miljøet i minst mulig grad blir belastet. Bedriften vil følge pålagde lover og forskrifter og vil, innenfor økonomisk forsvarlige rammer, jobbe for kontinuerlig forbedring av sin miljøprestasjon.

Overflatebehandlinger

CombiCoat®

CombiCoat® er vår unike overflatebehandling, som kombinerer varmforsinking, sinkfosfatering og pulverlakkering. CombiCoat® gir beskyttelse mot korrosjon og slitasje og øker dermed produktets levetid. Samtidig gir behandlingen en lekker finish i ønsket farge.

Siden CombiCoat® kan leveres i farge etter ønske, står kunden fritt til å sette sitt høyst personlige preg på det ferdige produktet. CombiCoat®-behandlingen har en «levetid» som er flere ganger lenger enn bare varmforsinket materiale.

Pulverlakkering

Vik Ørsta  er den eneste aktøren i det nordiske markedet som nå kan tilby overflatebehandlingen CombiCoat® på stålkunstruksjoner helt opp til 12 meters lengder og med en tyngde på opptil 1000 kg.

CombiCoat®, som er en industriell metode med muligheter for god kvalitetskontroll, forlenger levetiden på produktet, letter renholdet og gir en bedre overflatefinish. Vårt nye pulverlakkanlegg åpner for muligheten til å levere store stålkonstruksjoner i alle tilgjengelige RAL- og NCS-farger.

Varmforsinking

Varmforsinking som korrosjonsbeskyttelse er kjent siden 1741, og hovedprinsippene er de samme i dag som den gang. I de fleste tilfeller er varmforsinking den beste og rimeligste korrosjonsbeskyttelsen av stål.

Varmforsinking utføres vanligvis etter EN ISO 1461, og etter tekniske leveringsbetingelser utgitt av Nordic Galvanizers, Norge.